Deneme
« 1 2
Toplumsalın Sınırında Beden
YAŞAR ÇABUKLU
Yurttaşlık, cemaat, gelenek ve modernlik, yoksulluk ve işsizlik, postmodern etik, nostalji, yaşlılık, acı, hastalık, moda, fetişizm, spor, yemek...

Şiir, Yahudilik Vesaire
RONİ MARGULİES
1980’li ve 90’lı yıllarda yazılan şiirin genel özelliklerini polemikli bir dille anlatan şiir yazıları...

Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset
YAŞAR ÇABUKLU
Yaşar Çabuklu, iyi bir toplumsal ve siyasal tahlil yazmak için geniş taraftar bulan siyasal hareketlere dayanmak zorunda olunmadığını, bireysel deneyime dayanarak da ne denli keskin gözlemler yapılabileceğini gösteriyor...

Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •