Kuram
1
Çocukluk ve Tarih
GIORGIO AGAMBEN
...

Eleştirel Feminizm Sözlüğü
haz. H.Hirata, F.Laborie, H.Le Doaré, D.Senotier
Eleştirel Feminizm Sözlüğü, feminist teoriye olduğu kadar feminist politikaya da ışık tutuyor....

Sevgi, Suçluluk ve Onarım
MELANIE KLEIN
Sevgi, Suçluluk ve Onarım Freud’dan sonra psikanalizin en önemli  figürlerinden biri sayılan Melanie Klein’ın toplu eserlerinin, 1921-45 yıllarında kaleme aldığı makaleleri içeren ilk cildini oluşturur. ...

Özne-Yapı Gerilimi: Maddeci Bir Bakış
GÜLNUR ACAR-SAVRAN
Özne-Yapı Gerilimi, Gülnur Acar-Savran'ın Marksizmin eski bir yapısal sorununu, bir iç gerilimini konu eden yazılarını bir araya getiriyor...

Diyalektik Materyalizm
HENRI LEFEBVRE
Henri Lefebvre’in Diyalektik Materyalizm kitabı, Marksizmin şablonlaştırılmasına verilen bir yanıt...

Günah Keçisi
RENÉ GIRARD
Günah Keçisi, dinler tarihi konusundaki başyapıtların mitleri ele alışına, yapısalcı tasvirlere ve psikanaliz kuramına karşı güçlü bir eleştiri metni...

Freud'dan Lacan'a Psikanaliz
SAFFET MURAT TURA
"Sorunumuz, bilim adamı Freud’a sadakat değil liyakattir.”...

Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin
GÜLNUR ACAR-SAVRAN
Gülnur Acar-Savran, Beden Emek Tarih’te feminist politikanın biçimlerini ve araçlarını sorguluyor...

Hınç
MAX SCHELER
Nietzsche’nin Hıristiyan sevginin doğasını anlamadığını ileri süren Scheler’in bugün sosyal ve siyasal bilimlerin bir başyapıtı sayılan eseri...

Şiddet ve Kutsal
RENÉ GIRARD
René Girard Şiddet ve Kutsal’'da her kültürde bulunan kurban ediminin kaynağında şiddeti önleme ihtiyacının bulunduğunu keşfediyor...

Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •