Mısır Topraklarında Savaş | YUSUF EL-KAID

Çevirmen: Sema Öğünlü
148 s., Eylül 2005
ISBN: 975-8859-26-9
11.00 YTL

“Her neslin bir kaderi vardır, örneğin, bizim nesil Mısırlılar... (...) Emellerimiz, onlara ulaşma gücümüzden kat kat üstündü ve ileriye doğru adım attığımızda ayağımızın altındaki zeminin sağlam olmadığını anladık. Bulutlara baktık, fakat gökyüzü gözden kayboldu. Şu anda, neslimiz hakkındaki gerçeği kavramış bulunuyoruz.”

Mısır Topraklarında Savaş’ta altı farklı anlatıcının gözünden izleriz olan biteni:
Oğlunun yerine bir başkasını askere göndermek isteyen nüfuzlu bir kişi, Umde.
Bu sahtekârlığı planlayan ve uygulayan Müteahhit.
Başkasının yerine askere gidecek kişinin babası.
Başkasının yerine askere gidenin arkadaşı.
Bu olaya tanıklık eden subay.
Olayı araştırmakla sorumlu müfettiş.

Her anlatıcı, olayın bir kesitini aktarırken, kendi yaşamını da hikâye eder. Altı anlatı Mısır’ın farklı yüzlerini yalın ve sarsıcı biçimde ortaya koyar ama her şey birbiriyle bağlantılıdır aynı zamanda.

Yusuf El-Kaid Türkçeye çevrilen bu ilk eseriyle modern Mısır romanının yetkinliğini gösteriyor.

Mısır Topraklarında Savaş, 1975’te tamamlanmasına rağmen ancak 1978’de, Beyrut’ta yayımlandı. Uzun yıllar yasaklı kaldığı ülkesinde ise çok sonra, 1985 yılında basılabildi.

Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •