Eski Sevgili | LEYLÂ ERBİL

196 s., Ekim 2007
ISBN: 978-975-8859-64
14.00 YTL

"Leylâ Erbil’in yapıtları güncel ve tarihseldir; yerel ve evrenseldir; felsefi ve antropolojik deneme özellikleri taşır; ciddi ve karnavalesktir; lirik ve epiktir. Yazar, uzlaşımsal bir tarih ve edebiyat anlayışından yana değildir; dış ve iç çatışmaların üstüne gitmeyi yeğler.

Süha Oğuzertem,
“Kaybolmayan Yazar: Leylâ Erbil’in Özgünlüğü, Özgürlüğü”, Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik

“(...) 12 Mart döneminin bulanık havasının, geçmişten beri süregelen birtakım toplumsal normların ağırlığıyla birleşerek bireyin üzerine çöktüğü, bunun da insani pek çok şeyle beraber, belki de en çok sevgiyi tükettiği gerçeğini hatırlatması bakımından kayda değer bir öyküdür ‘Eski Sevgili’.”

Tamer Kütükçü, “‘Eski Sevgili’de Eskiyen Sevgi”,
Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik

 


Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •