Yaklaşma Çabası | NECMİYE ALPAY

420 s., Mayıs 2005
ISBN: 975-8859-22-6
21.00 YTL

Necmiye Alpay, çeşitli dergilerde yayımlanan dil konusundaki yazılarıyla ve özellikle edebi incelemeleriyle, son yıllarda Türkiye’de en dikkat çeken eleştirmenlerden biri oldu.

Çeşitli çeviri eserlerde de imzasını gördüğümüz Necmiye Alpay’ın dil eleştirileri daha önce Türkçe Sorunları Kılavuzu ve Dilimiz, Dillerimiz adlı kitaplarında toplanmıştı. Ancak Alpay’ın kaleme aldığı ve belki son on yılda Türkiye’de yayımlanmış en önemli edebi incelemeler, bugün kimini sahaflarda dahi bulmakta güçlük çekeceğimiz dergilerin sayfalarında kalmıştı. Yaklaşma Çabası işte bu metinleri bir araya getiriyor.

Alpay Yaklaşma Çabası’nda modern Türkçe edebiyatın en önemli, en çetrefilli metinlerini tahlil ediyor. Yaklaşma Çabası, bir edebi metne nasıl yaklaşılacağını anlatan, her edebiyatseverin, her edebiyat öğrencisinin dikkatini çekebilecek bir giriş kitabı olarak da okunabilir.

Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •