Şiir, Yahudilik Vesaire | RONİ MARGULİES

240 s., Mart 2004
ISBN: 975-8859-04-8
13.00 YTL

Roni Margulies’in 1990’lı yılların başından beri kaleme aldığı şiir incelemeleri ve denemeleri yayımlandıkları dergilerde kalmıştı. 1980’li ve 90’lı yıllarda yazılan şiirin genel özelliklerini polemikli bir dille anlatan bu şiir yazıları ile Türkiye’de siyasetin genel olarak bir taraf olma zihniyetiyle yürütüldüğüne dair çarpıcı gözlemlerini içeren denemeleri bir kitapta toplandı.

Roni Margulies’in denemeleri, ilk bakışta birbirine tamamen uzak üç grupta toplanmış: Modern Türk şiirine dair eleştiri ve polemikleri, Yahudiliğe ve kimlik politikalarına ilişkin denemeleri, siyaset yazıları... Oysa bu üç alanı da birleştiren bir nokta var: Margulies’in dünyaya bakışı.

“Benim vatanım İstanbul, anadilim Türkçedir. Dolayısıyla, ben kendimi İstanbul’da yabancı hissetmem elbet. İstanbul da değişti, ben de değiştim, ama birlikte yaşadığımız günler değişmez. Ben İstanbul’da kendimi yabancı hissedemem. Ama yabancı olarak görüldüğümü biliyorum.”


Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •