Şiddet ve Kutsal | RENÉ GIRARD

Çevirmen: Necmiye Alpay
480 s., Kasım 2003
ISBN: 975-8859-01-3
26.00 YTL

Çağımızın en güçlü metinlerinden biri Türkçede. René Girard Şiddet ve Kutsal’'da her kültürde bulunan kurban ediminin kaynağında şiddeti önleme ihtiyacının bulunduğunu keşfediyor. Bu keşfine antropolojik bulguların yanı sıra Antik Yunan tragedyalarını ve psikanalist kuramlarını da çözümleyerek ulaşan Girard’ın eseri antropoloji, edebiyat eleştirisi, psikanaliz ve kültürel çalışmalar alanındaki her okura hitap edecek.

“Temiz olan hiçbir şiddet türü yok; kurban edimi en iyi durumlarda bile ancak arındırıcı bir şiddet olarak tanımlanmak zorunda. Kurban kesenlerin de bu kesme işinden sonra arınma işleminden geçmeleri zorunluluğu buradan kaynaklanıyor. Kurban süreci, atom tesislerinin arındırılması işlemine benzetilebilir; uzman işini bitirdikten sonra kendi kendisini de arındırmak zorundadır. Ve her zaman kaza olasılığı vardır...”

“Demek ki dinsel demek ‘yararsız’ demek değildir. Dinsel inanç, şiddeti insani olmaktan çıkarmakta, insanı kendi şiddetinden korumak için elinden şiddetini almakta ve bu şiddeti aşkın ve sürekli bir tehdit durumuna getirmektedir: Ancak uygun ayin gelenekleri ya da alçakgönüllü, sakınımlı hal ve tavırlarla yatıştırılabilen bir tehdit. Dinsel inanç gerçekten de kurtarmaktadır insanları, çünkü bunalımı gerçekte yaşandığı biçimiyle anımsamaları durumunda zehirli olabilecek kuşkulardan kurtarmaktadır onları.”


Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •