Özne-Yapı Gerilimi: Maddeci Bir Bakış | GÜLNUR ACAR-SAVRAN

264 s., Haziran 20
ISBN: 975-8859-42-0
19.00 YTL

Özne-Yapı Gerilimi, Gülnur Acar-Savran'ın Marksizmin eski bir yapısal sorununu, bir iç gerilimini konu eden yazılarını bir araya getiriyor: Yapı-özne, nesnellik-öznellik, belirlenimcilik-iradecilik, varlık-bilinç gibi ikiliklerle ifade edilebilecek bu gerilim, bugün de Marksizmin ve daha genel olarak eleştirel toplum kuramlarının gündeminde önemini korumaya devam ediyor. Sosyoloji öğrencisine olduğu kadar genel okura da hitap eden bu yazılar, çağdaş sosyoloji ve siyaset biliminin başlıca kuramlarının maddeci bir bakışla eleştirisini içeriyor.


Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •