Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik | yay. haz. SÜHA OĞUZERTEM

304 s., Nisan 2007
ISBN: 978-975-8859-59
16.00 YTL

Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik, Leylâ Erbil’in edebiyattaki ellinci yılı vesilesiyle Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi ile Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından düzenlenen, 21 Ocak 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilen “Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerden ve iletilen mesajlardan oluşuyor:

HÜLYA DÜNDAR, “Leylâ Erbil’in Yaşam Öyküsü”

NİLAY ÖZER, “Leylâ Erbil Bibliyografyası”

HULKİ AKTUNÇ, “Leylâ Erbil: İsyan Grameri”

ŞEYDA BAŞLI, “Leylâ Erbil’de Aykırı Mekânlar, ‘Tuhaf’ Kadınlar’”

SEMA BULUTSUZ, “Leylâ Erbil’in Yapıtlarında Fantastik Öğeler”

GÜNİL ÖZLEM AYAYDIN CEBE, “Tuhaf Bir Kadın’da Olmayan Aşkın Tutkusu”

ORHAN KOÇAK, “Leylâ Erbil: Deneyim ve İmkânsızlıkları”

TAMER KÜTÜKÇÜ, “‘Eski Sevgili’de Eskiyen Sevgi”

SÜHA OĞUZERTEM, “Leylâ Erbil’in Özgünlüğü, Özgürlüğü”

AHMET OKTAY, “Belirsizin Dramatiği”

NİLAY ÖZER, “Leylâ Erbil’in Romanlarında Siyasal Söylemin İşlevi”

SENNUR SEZER, “Leylâ Erbil’de Bireysel Kâbustan Toplumsal Kâbusa”

NECMİ SÖNMEZ, “Leylâ Erbil’in İzlek Arkeolojisi”

ÖNAY SÖZER, “Aşk Mektubu Kime Yazılır?: Mektup Aşkları Üzerine”

MAHMUT TEMİZYÜREK, “Yoksa Ben de mi?..”

AYFER TUNÇ, “Karanlık Bahçenin Görkemli Ağacı”

MEHMET FATİH USLU, Erbil’in Uçurduğu ‘Zihin Kuşları’”

İLHAN BERK, “Başkaldıran Yazarın Dili”

GÜZİN DİNO, “Gerçekdışı Bir Konu, Olağanüstü Bir Anlatım”

DEMİR ÖZLÜ, “Başkaldırı ve Yazış”

SVETLANA UTURGAURI, “Moskova’dan Mektup”

Advertisement
 Pusula Bilişim
 Virgül Dergisi
  •